Chuyển đổi ngoại tệ Việt Nam – China – Việt Nam

Ngày nay, kinh tế phát triển, nhu cầu chuyển tiền từ Trung Quốc sang Việt Nam và ngược lại, Việt Nam sang Trung Quốc nhằm phục vụ cho các hoạt động buôn bán, du lịch, du học,.. đang được rất nhiều người quan tâm.

Vậy nếu muốn thực hiện công việc chuyển tiền nhanh chóng, bạn cần phải hiểu rõ các cách quy đổi đồng tiền nhân dân tệ. Bài viết sau, chúng tôi xin được chia sẽ với bạn về các vấn đề này.

1. Giới thiệu đồng nhân dân tệ trung quốc

 • Đồng nhân dân tệ trung quốc là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
 • Nhân dân tệ được viết tắt là CNY, tuy nhiên, quy ước quốc tế là RMB.
 • Theo tiêu chuẩn ISO-4217, nhân dân tệ được viết tắt là CNY, tuy nhiên, quy ước quốc tế là RMB.

2. Tìm hiểu các mệnh giá nhân dân tệ hiện nay

Nhân dân tệ có 2 loại tiền. Tiền giấy và tiền xu:

 • Mệnh giá của tiền giấy NDT là: 1 tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, 100 tệ
 • Mệnh giá của tiền xu NDT là: 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 tệ xu -> Quy đổi tiền như sau: 1 tệ = 10 hào; 1 hào = 10 xu

3. Quy đổi tiền nhân dân tệ Trung Quốc sang tiền Việt Nam đồng

 • Tỷ giá tiền Nhân dân tệ Trung Quốc – Việt Nam Đồng(CNY/VNĐ) là mức giá tại một thời gian nhất định của đồng tiền NDT Trung Quốc có thể được chuyển đổi sang đồng tiền Việt Nam đồng.
 • Tỷ giá đồng tiền Nhân dân tệ sẽ được tính bằng số đơn vị CNY/ VNĐ.
 • Tỉ giá CNY/VNĐ: CNY là đồng tiền yết giá và VNĐ là đồng tiền định giá. Đồng tiền yết giá luôn có đơn vị là 1 (tức 1 CNY = 3.443,52VNĐ)

4. Quy đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền nhân dân tệ Trung Quốc.

 • Tỷ giá tiền Việt Nam Đồng – Nhân dân tệ Trung Quốc (VNĐ/CNY) là mức giá tại một thời gian nhất định của đồng tiền VNĐ có thể được chuyển đổi sang đồng tiền NDT Trung Quốc.
 • Tỷ giá đồng tiền VNĐ sẽ được tính bằng số đơn vị CNY/ VNĐ.
 • Tỉ giá VNĐ/CNY: VNĐ là đồng tiền yết giá và CNY là đồng tiền định giá. Đồng tiền yết giá luôn có đơn vị là 1 (tức 1000 VNĐ = 0,29040CNY)

Leave Comments

0942718345
0942718345